Закону України "Податковий Кодекс України" - страница 31


Враховано
3978.

За кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України сплачується 3 відсотки суми податку, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту. Сплачені суми податку включаються до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту періоду, в якому було сплачено податок.За кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України сплачується 3 відсотки суми податку, який підлягав би сплаті у разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту. Сплачені суми податку включаються до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту періоду, в якому було сплачено податок.

3979.

У такому ж порядку сплачується податок у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до Митного кодексу України.У такому ж порядку сплачується податок у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до Митного кодексу України.

3980.

Без сплати податку здійснюється продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів після закінчення трирічного періоду їх перебування на митній території України та сплати податку в попередні періоди такого перебування.Без сплати податку здійснюється продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів після закінчення трирічного періоду їх перебування на митній території України та сплати податку в попередні періоди такого перебування.-465- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)

&&

Підпункт б) пункту 206.2.4 статті 206 доповнити абзацом п’ятим наступного змісту:

"Податок не сплачується стосовно тимчасово ввезених (вивезених) товарів, перелічених у абзацах 9 та 10 статті 206 Митного кодексу України"

Абзаци п’ятий-сьомий вважати відповідно шостим-восьмим.

Відхилено


Норма має чітку галузеву спрямованість, що спотворює конкуренцію.

Крім того, перелік товарів, до яких застосовується повне умовне звільнення визначено підпунктом а) пункту 206.2.4 статті 206
3981.

Загальна сума податку, яка підлягає сплаті в разі часткового звільнення від оподаткування товарів, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.Загальна сума податку, яка підлягає сплаті в разі часткового звільнення від оподаткування товарів, не повинна перевищувати суми, яка підлягала б сплаті, якби товари було випущено у вільний обіг у митному режимі імпорту станом на дату, коли на них було поширено дію режиму тимчасового ввезення.

3982.

Сума податку, сплачена на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів, які тимчасово ввозилися на митну територію України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у разі розміщення цих товарів в інші митні режими поверненню не підлягає.Сума податку, сплачена на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів, які тимчасово ввозилися на митну територію України для використання з метою виробництва чи виконання робіт, у разі розміщення цих товарів в інші митні режими поверненню не підлягає.

3983.

У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування іншій особі податок сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б стосовно таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II цього Кодексу;У разі припинення дії режиму тимчасового ввезення з частковим звільненням від оподаткування товарів та випуску їх у вільний обіг або передачі ввезених за цим режимом товарів у користування іншій особі податок сплачується в обсязі, передбаченому законодавством для ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми вже сплаченого на підставі часткового звільнення від оподаткування товарів податку. При цьому за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов’язань, що підлягали б сплаті, коли б стосовно таких сум надавалося розстрочення податкових зобов’язань відповідно до розділу II цього Кодексу;

3984.

206.2.5. у разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України, податок не підлягає сплаті.206.2.5. у разі розміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України, податок не підлягає сплаті.

3985.

При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов’язання простого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.При цьому повне умовне звільнення надається за умови надання на суму податкового зобов’язання простого векселя та за умови вивезення продуктів переробки з митної території України у визначений строк.

3986.

У разі коли платник податку не подає простий вексель, податкове зобов’язання сплачується на загальних підставах.У разі коли платник податку не подає простий вексель, податкове зобов’язання сплачується на загальних підставах.

3987.

Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.Випуск, обіг та погашення простих векселів здійснюються у порядку, визначеному законодавством, яке регулює здійснення операцій з давальницькою сировиною.

3988.

206.2.6. під час ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, що вивозилися у митному режимі переробки за межами митної території України, податок сплачується у порядку, встановленому для митного режиму імпорту, за винятком операцій з ввезення в Україну продуктів переробки товарів, що вивозились за її межі з метою ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України, які не підлягають оподаткуванню.206.2.6. під час ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, що вивозилися у митному режимі переробки за межами митної території України, податок сплачується у порядку, встановленому для митного режиму імпорту, за винятком операцій з ввезення в Україну продуктів переробки товарів, що вивозились за її межі з метою ремонту в митному режимі переробки за межами митної території України, які не підлягають оподаткуванню.-466- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)

&&

Пункт 206.2 статті 206 доповнити новим підпунктом 206.2.7 такого змісту:

"206.2.7. під час ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту підприємствами, які мають у складі своїх активів невідшкодований податок на додану вартість, такі підприємства мають право подати органу митного контролю вексель зі строком погашення на 180 календарний день на суму податку, що підлягає сплаті, але не більше, ніж сума невідшкодованого податку на додану вартість."

Відхилено

Проектом Податкового кодексу не передбачено вексельної форми розрахукнів.
3989.

206.3. У разі порушення умов митних режимів, під час розміщення в які надано повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане умовне звільнення. При цьому з дня надання умовного звільнення від оподаткування на суму податкового зобов’язання нараховується пеня відповідно до розділу II цього Кодексу.206.3. У разі порушення умов митних режимів, під час розміщення в які надано повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане умовне звільнення. При цьому з дня надання умовного звільнення від оподаткування на суму податкового зобов’язання нараховується пеня відповідно до розділу II цього Кодексу.

3990.

206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.

-467- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

У пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом".

пункт 206.4 "У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.

Враховано

206.4. У разі ввезення на митну територію України фізичними особами особистих речей, товарів та транспортних засобів порядок стягнення податку, що підлягає сплаті у разі переміщення товарів через митний кордон України, а також інші умови, не передбачені цим Кодексом, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються митним законодавством.-468- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)

У пункті 206.4 слово "умови" замінити словами "інші умови, не передбачені цим Кодексом,".

Враховано.
3991.

206.5. У разі подальшого вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).206.5. У разі подальшого вивезення товарів з магазинів безмитної торгівлі за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).

3992.

Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі без нарахування податку може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України та юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю.

-469- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)

Абзац другий пункту 206.5 виключити.

У зв’язку з цим абзац третій уважати другим.

Відхилено

Призведе до ускладнення адміністрування.

Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі без нарахування податку може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за межі митної території України та юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю.-470- Н.д.Терьохін С.А. (Реєстр.картка №199)

&&

Доповнити абзац другий пункту 206.5 новим абзацом такого змісту:

"Повернення товарів, раніше отриманих з митної території України такому постачальнику з будь-яких причин, не є імпортом та не оподатковується у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України"

Відхилено

Призведе до ускладнення адміністрування та втратам бюджету.
3993.

У разі вивезення з магазинів безмитної торгівлі або митних ліцензійних складів товарів, що перебувають у митних режимах магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу на митній території України (крім переміщення до інших магазинів безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.У разі вивезення з магазинів безмитної торгівлі або митних ліцензійних складів товарів, що перебувають у митних режимах магазину безмитної торгівлі або митного складу, для вільного обігу на митній території України (крім переміщення до інших магазинів безмитної торгівлі або митних складів), оподаткування здійснюється у порядку, передбаченому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.

3994.

У разі виявлення митним органом нестачі товарів у магазині безмитної торгівлі або на митному ліцензійному складі, нараховується податок згідно з пунктом 190.1 статті190 цього розділу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе власник магазину безмитної торгівлі або власник митного ліцензійного складу.У разі виявлення митним органом нестачі товарів у магазині безмитної торгівлі або на митному ліцензійному складі, нараховується податок згідно з пунктом 190.1 статті 190 цього розділу. Відповідальність за перерахування податку до бюджету несе власник магазину безмитної торгівлі або власник митного ліцензійного складу.

3995.

206.6. У разі надання фінансових гарантій, встановлених митним законодавством при переміщенні товарів через митний кордон України, податок обчислюється відповідно до законодавства і за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день оформлення таких гарантій, як при випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.206.6. У разі надання фінансових гарантій, встановлених митним законодавством при переміщенні товарів через митний кордон України, податок обчислюється відповідно до законодавства і за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день оформлення таких гарантій, як при випуску товарів для вільного обігу у митному режимі імпорту.-471- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)

&&

Доповнити ст. 206 пунктом 206.7. розділу V ПК наступного змісту:

"Платники податку при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів для виробництва можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю простий вексель на суму податкового зобов’язання (далі - податковий вексель), один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій надається платнику податку.

Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов’язань платника податку у податковому періоді, на який припадає тридцятий календарний день з дня надання такого векселя органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо від бюджету не сплачується та враховується в розрахунках податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено. Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів.

У наступному звітному (податковому) періоді сума, що була зазначена в податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку.

Платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку суми експортного відшкодування відповідно до пункту 8.7. статті 8 цього Закону, при цьому зазначена сума коштів включається до складу податкового кредиту платника у тому податковому періоді, у якому відбулося таке погашення, та не включається до складу його податкових зобов’язань."

Відхилено

Проектом Податкового кодексу не передбачено вексельної форми розрахунків.


-472- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)

&&

Доповнити статтю 206 пунктом 206.7 такого змісту:

"206.7. Ввезення товарів на митну територію України платниками податку - відповідальними виконавцями інвестиційних проектів, пов’язаних з впровадженням ресурсозберігаючих технологій та закупівлею технічних засобів здійснюється без сплати податку.

Умови, на яких товари підлягають звільненню від оподаткування, визначаються Кабінетом Міністрів України."

Відхилено

Оскільки існує норма 197.15.1, що звільняє ввезення енергозберігаючого обладнання і матеріалів та інших.
3996.

Стаття 207. Порядок оподаткування туристичних послуг

-473- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)

Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)

Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)

Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)

Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)

Ст. 207 проекту викласти в наступній редакції:

"207.1. Базою оподаткування операцій з постачання туристичного продукту, туристичних послуг туристичним оператором з місцем їх безпосереднього надання на митній території України є сума винагороди такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, туристичних послуг.

207.2. При поставці туристичним оператором туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх безпосереднього надання за межами митної території України базою оподаткування для такого туристичного оператора є винагорода, як різниця між вартістю поставлених ним туристичного продукту, туристичних послуг та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту, таких туристичних послуг.

207.3. Вартість витрат, понесених туроператором, визначається як сукупність витрат, понесених ним у зв'язку із замовленням фізичними або юридичними особами, що передбачені відповідними угодами, укладеними згідно з чинним законодавством.

207.4. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту, туристичних послуг.

207.5. Поставка туристичного продукту, туристичних послуг з місцем їх надання як на митній території, так і за межами митної території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним цим Кодексом.

207.6. Поставки туристичних послуг з розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, спортивних, оздоровчих, що здійснюються закладами розміщення (готелі та інші аналогічні заклади) з місцем їх надання на митній території України (за винятком випадків, що передбачені статтею 197 цього Кодексу) оподатковуються за ставкою 10 відсотків.

У разі поставки туристичним оператором, туристичним агентом зазначених туристичних послуг, а також їх комплексної поставки (туристичний продукт) на митній території України базою оподаткування для такого туристичного оператора, туристичного агента є винагорода визначена відповідно до пункту 207.1. статті 207 цього Кодексу.

Від’ємне значення суми, розрахованої згідно цього Кодексу погашається виключно шляхом зменшення суми податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів без обмеження строків давності. "

4990384713711627.html
4990606092586552.html
4990693191215423.html
4990932193740257.html
4991089974416787.html