Програма економічного І соціального розвитку теплицького району - страница 3

^ ІV. В сфері розвитку громадянського суспільства


Пріоритет 1. Забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки
Шляхи досягнення:

^ Очікувані результати:^ Пріоритет 2. Подальше зміцнення законності і правопорядку, належне забезпечення конституційних прав та інтересів громадян.
Шляхи досягнення:

Очікувані результати:Пріоритет 3. Залучення територіальних громад району до розробки програм з комплексного розвитку територій, які реалізуються за рахунок обласного і державного бюджетів та завдяки міжнародній технічній допомозі.
Шляхи досягнення:

Очікувані результати:


^ V. РИЗИКИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ


Можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці району:


Зовнішні перешкоди та ризики:


Внутрішні чинники, які можуть привести до перешкод у розвитку економіки:


Особливості розвитку економіки району можуть породжувати специфічні для району внутрішні ризики і перешкоди. Серед них:


Додатки
  1. Основні показники соціального й економічного розвитку Теплицького району

у 2011 році

Керуючий справами виконавчого апарату О.В. Гуменюк

районної ради


5006414573898038.html
5006601648950353.html
5006719959041945.html
5006841921303762.html
5006944726495605.html