Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції - Державний комітет статистики україни

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 

63 

 

 

63.1 

  

^ Транспортне оброблення вантажів; складське господарство 

630x 

 

 

63.11 

63.11.0 

Транспортне оброблення вантажів

Цей підклас включає:
- навантаження та розвантаження вантажів та багажу пасажирів незалежно від виду транспорту, що використовується для перевезення
- навантаження, включаючи закріплення вантажу та розвантаження суден

Цей підклас не включає:
- діяльність терміналів (див. 63.2) 

6301 

 

 

63.12 

63.12.0 

Складське господарство

Цей підклас включає:
- зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних складах: на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність стоянок для автомобілів (див. 63.21.2) 

6302 

 

 

63.2 

  

Функціонування транспортної інфраструктури 

630x
6303 

 

 

63.21 

  

Функціонування інфраструктури наземного транспорту 

6303x 

 

 

63.21.1 

^ Функціонування інфраструктури залізничного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність залізничних пасажирських вокзалів, станцій, перевантажувальних товарних станцій тощо
- обслуговування та дрібний ремонт рухомого складу 

  

 

 

63.21.2 

^ Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність автостанцій, автовокзалів
- експлуатацію, в тому числі поточний ремонт та утримання, автодоріг, мостів, тунелів, інших дорожніх споруд, стоянок або гаражів для автомобілів, стоянок для велосипедів
- утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо
- зберігання житлових автофургонів та причепів у зимовий період

Цей підклас не включає:
- діяльність транспортних агентств (див. 63.4) 

  

 

 

63.22 

63.22.0 

Функціонування інфраструктури водного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність портів, пірсів, пристаней та інших морських та річкових терміналів
- експлуатацію шлюзів тощо
- діяльність, пов'язану з навігацією, лоцманським проведенням суден, швартуванням до причалу тощо
- діяльність, пов'язану з рятуванням суден
- діяльність маяків 

6303x 

 

 

63.23 

63.23.0 

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

Цей підклас включає:
- діяльність аеропортів та інших терміналів
- управління аеропортами та повітряним рухом
- діяльність, пов'язану з наземним обслуговуванням на аеродромах (наприклад, поточне технічне обслуговування і ремонт літальних апаратів у аеропортах)
- діяльність служб з гасіння та запобігання пожежам в аеропортах
- діяльність шкіл підвищення кваліфікації (навчально-тренувальних центрів) для пілотів комерційних авіаліній

Цей підклас не включає:
- навчання водінню літаків (з наданням льотних сертифікатів та навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки (див. 80.41) 

6303x 

 

 

63.3 

  

Послуги з організації подорожувань 

630x
6304 

 

 

63.30 

63.30.0 

Послуги з організації подорожувань

Цей підклас включає:
- туристичну діяльність: реалізацію та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об'єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо)
- посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів
- діяльність екскурсоводів (гідів)
- продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту 

6304 

 

 

63.4 

  

Організація перевезення вантажів 

630x
6309 

 

 

63.40 

63.40.0 

Організація перевезення вантажів

Цей підклас включає:
- експедицію вантажів
- організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним транспортом
- приймання групових та індивідуальних партій вантажів, включаючи підбір вантажів та групування вантажів
- підготування транспортної документації та супровідних листів
- організацію групового відправлення вантажів залізничним, автомобільним, авіаційним або водним транспортом, включаючи збирання та розподілення вантажів
- послуги митних брокерів
- послуги фрахтових агентів (морського транспорту) та експедиторів (інших видів транспорту)
- операції з транспортного оброблення вантажів: тимчасове пакування з метою збереження під час транзитного перевезення, розпакування, зняття проб, зважування вантажів тощо
- послуги транспортних агентств

Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність (див. 64.12)
- діяльність, пов'язану з організацією страхування вантажів (див. 67.20) 

6309 

 

 

64 

  

Діяльність пошти та зв'язку 

64 

 

 

64.1 

  

Поштова та кур'єрська діяльність 

641 

 

 

64.11 

64.11.0 

Діяльність національної пошти

Цей підклас включає:
- виймання, сортування, перевезення і доставку внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі
- кур'єрську діяльність національної пошти
- надання послуг з оренди поштових скриньок, обробку кореспонденції "до запитання" тощо

^ Цей підклас не включає:
- діяльність, яка пов'язана з поштовими безготівковими розрахунками та заощадженнями на поштово-заощаджувальних рахунках, а також іншу фінансову діяльність, що надається службами національної пошти (див. 65.12) 

6411 

 

 

64.12 

64.12.0 

Кур'єрська діяльність

Цей підклас включає:
- виймання, перевезення і доставку листів, бандеролей та посилок, що здійснюється недержавними підприємствами

Примітка.
Перевезення може здійснюватись одним або кількома видами транспорту, особистим чи громадським.

Цей підклас включає також:
- міські послуги розсильних і вантажних таксі

Цей підклас не включає:
- кур'єрську діяльність національної пошти (див. 64.11) 

6412 

 

 

64.2 

  

^ Діяльність зв'язку

Ця група включає діяльність з передавання інформації, а також надання послуг з доступу до тієї чи іншої мережі, зокрема Інтернет. 

6420 

 

 

64.20 

64.20.0 

Діяльність зв'язку

Цей підклас включає:
- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм
- технічне обслуговування мережі електрозв'язку
- надання доступу до мережі Інтернет

^ Цей підклас не включає:
- послуги відповідача по телефону (див. 74.86)
- створення радіо- і телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією (див. 92.20) 

  

 

 

Секція J 

  

Фінансова діяльність  

 

65 

  

^ Грошове та фінансове посередництво

Цей розділ включає діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, які призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов'язкового соціального страхування.

Примітка.
Діяльність, пов'язану з використанням кредитних карток, класифікують залежно від того, хто надає цю послугу. 

65 

 

 

65.1 

  

^ Грошове посередництво

Ця група включає отримання фінансових коштів у формі депозитів, у т. ч. перевідних (депозитів до запитання). 

651 

 

 

65.11 

65.11.0 

Діяльність центрального банку 

6511 

 

 

65.12 

65.12.0 

Інше грошове посередництво

Цей підклас включає:
- грошове посередництво комерційних банків та інших фінансових установ

Цей підклас включає також:
- діяльність, пов'язану з поштовими безготівковими розрахунками та поштово-заощаджувальними касами 

6519 

 

 

65.2 

  

^ Фінансове посередництво

Ця група включає фінансове посередництво, крім того, яке здійснюють фінансові установи. 

659 

 

 

65.21 

65.21.0 

Фінансовий лізинг

Цей підклас включає:
- придбання основних засобів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів

Примітка.
Після закінчення строку контракту лізингоодержувач може придбати основні засоби за залишковою вартістю, укласти новий договір або повернути лізинговій компанії.

Цей підклас не включає:
- операційний лізинг, відповідно до виду товарів, які здаються в оренду (див. 71) 

6591 

 

 

65.22 

65.22.0 

Надання кредитів

Цей підклас включає:
- надання позик небанківськими фінансовими установами (такими як кредитні спілки чи іншими), які не здійснюють діяльність з грошового посередництва: надання споживчого кредиту, портфеля довготермінового фінансування промисловості тощо
- надання кредиту організаціями іпотечного кредитування, які не отримують вкладів
- факторингові послуги
- послуги лихварів 

6592 

 

 

65.23 

65.23.0 

Інше фінансове посередництво

Цей підклас включає інші види фінансового посередництва (крім надання позик), пов'язані, в основному, з розміщенням фінансових коштів:
- капіталовкладення в цінні папери, наприклад, акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств та траст-фондів, інвестиційні фонди і компанії тощо
- операції з цінними паперами, які виконуються дилерами за власний рахунок
- операції зі зливками золота на фінансових ринках
- капіталовкладення у власність, які здійснюють, головним чином, за рахунок інших фінансових посередників (наприклад, траст-компаній)
- укладання свопів, опціонів та інших арбітражних операцій
- діяльність ломбардів

^ Цей підклас не включає:
- фінансовий лізинг (див. 65.21)
- операції з цінними паперами за дорученням інших осіб (див. 67.12)
- купівлю-продаж, лізинг та оренду нерухомого майна (див. 70)
- операційний лізинг (див. 71) 

6599 

 

 

66 

  

Страхування 

66 

 

 

66.0 

  

Страхування

Ця група включає довгострокове та короткострокове покриття страхових ризиків з елементом заощаджень або без нього. 

660 

 

 

66.01 

66.01.0 

Страхування життя та накопичення

Цей підклас включає:
- страхування та перестрахування життя 

6601 

 

 

66.02 

66.02.0 

Недержавне пенсійне забезпечення

Цей підклас включає:
- забезпечення виплат у зв'язку з виходом на пенсію

Цей підклас не включає:
- управління програмами, що фінансуються, головним чином, за рахунок державних джерел та не передбачають власних внесків (див. 75.12)
- управління обов'язковим соціальним страхуванням (див. 75.30) 

6602 

 

 

66.03 

66.03.0 


5190490649650569.html
5190642107951394.html
5190748708829572.html
5190838541255412.html
5190878181292023.html